Số người online: 5
Số người truy cập: 2006586
 
Báo cáo quan trắc chất lượng môi trường
KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2010

Ø     Đối với chất lượng môi trường không khí:

-         Bụi: 92% giá trị quan trắc không đạt quy chuẩn (QCVN 05:2009/BTNMT), có những thời điểm vượt quy chuẩn 7,4 lần.

-         Ch́: nồng độ dao động trong khoảng 0,37 – 0,54 µg/m3, tăng tại 5/6 trạm so với cùng kỳ năm 2009.

-         NO2: 47% số liệu quan trắc không đạt quy chuẩn (QCVN 05:2009/BTNMT), nồng độ dao động trong khoảng 0,16 – 0,23 mg/m3, có xu hướng giảm so với cùng kỳ và 06 tháng cuối năm 2009.

-         CO: nồng độ trung b́nh dao động trong khoảng 9,62 15,76 mg/m3 vẫn ở mức cho phép (QCVN 05:2009/BTNMT) và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2009.

-         Tiếng ồn: 78% số liệu quan trắc không đạt chuẩn cho phép (TCVN 5949:1998), dao động từ 65 86dB.

-         Kết quả quan trắc hàm lượng BTX (Benzen – Toluene – Xylene) trong không khí cho thấy nồng độ các chất Toluene và Xylene đều đạt chuẩn cho phép, riêng nồng độ Benzen rất cao, có tới 61% giá trị quan trắc vượt chuẩn (TCVN 5938 – 2005). Nguyên nhân có thể do lượng xe lưu thông trong thành phố cao hay sự kém chất lượng của xăng trên thị trường.

Ø     Đối với chất lượng môi trường nước:

-         Số liệu quan trắc thủy văn cho thấy: giá trị mực nước lúc đỉnh triều và chân triều tại tất cả các trạm đo đều có xu hướng lớn hơn từ 1 – 25cm so với cùng kỳ năm 2009. Giá trị lưu tốc cực đại lúc triều rút và lúc triều dâng có xu hướng tăng từ 0,001 – 0,153m/s so với cùng kỳ năm trước, tập trung tại các trạm thượng nguồn sông Sài G̣n, sông Đồng Nai và các trạm cửa biển. Lưu lượng b́nh quân nh́n chung có giá trị giảm từ 3,28 – 1293 m3/s  so với cùng kỳ năm 2009.

-         Chất lượng nước tại các trạm quan trắc nước mặt sử dụng cho mục đích cấp nước: các chỉ tiêu pH, BOD5, COD và độ mặn đạt quy chuẩn cho phép đối với nguồn nước mặt loại A1 (QCVN 08:2008/BTNMT). Các chỉ tiêu DO, Dầu và Coliform tại hầu hết các trạm đều không đạt quy chuẩn nêu trên. Kết quả quan trắc Mangan (Mn) tại các trạm cho thấy nồng độ dao động từ 0,031 – 0,061 mg/l và có xu hướng tăng so với 6 tháng cuối năm 2009.

-         Chất lượng nước tại các trạm quan trắc nước mặt dùng cho các mục đích khác: nh́n chung diễn biến độ pH, DO, BOD5, COD và nồng độ dầu đều đạt quy chuẩn cho phép đối với nguồn nước mặt loại B1 (QCVN 08:2008/BTNMT). Nồng độ DO tại 50% các trạm quan trắc và hàm lượng Coliform tại 65% các trạm quan trắc vượt quy chuẩn nêu trên.

-         Kết quả phân tích kim loại nặng (Pb, Cd, Hg, Cu) và thuốc trừ sâu tại các trạm quan trắc sử dụng cho mục đích cấp nước và cho mục đích khác đều đạt quy chuẩn cho phép đối với nguồn nước mặt loại A1và B1(QCVN 08:2008/BTNMT).

-         Chất lượng nước kênh rạch khu vực nội thành Tp.HCM: ô nhiễm trên các đoạn kênh đang có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2009, trong đó hệ thống kênh Tân Hóa – Ḷ Gốm vẫn có mức độ ô nhiễm hữu cơ cao nhất. Tuy nhiên hàm lượng ô nhiễm vi sinh vẫn c̣n cao, vượt quy chuẩn cho phép ở hầu hết các kênh và có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2009 (QCVN 08:2008/BTNMT loại B2). Riêng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ô nhiễm vi sinh đang có chiều hướng giảm

-         Chất lượng nước dưới đất khu vực Tp.HCM: các chỉ tiêu pH, Fe tổng, TDS, độ cứng tổng, NO3-, kim loại nặng...đều đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 09: 2008/BTNMT). Ngoại trừ 2 chỉ tiêu TOC và vi sinh có 14/15 trạm không đạt quy chuẩn. Mặc dù vậy, chất lượng nước ngầm tầng Pleistocen vẫn đang tiếp tục xấu đi, đặc biệt là tại khu vực các quận ngoại thành như: Củ Chi, Hóc Môn, B́nh Chánh và Q.12. Mức độ ô nhiễm hữu cơ, vi sinh và phèn tại các khu vực này đang tăng lên đáng kể so với 6 tháng cuối năm 2009. Bên cạnh đó chất lượng nước tại các giếng quan trắc thuộc tầng Pliocen trên và Pliocen dưới vẫn tiếp tục bị ô nhiễm hữu cơ và kim loại nặng.

-         Chất lượng nước biển ven bờ: hầu hết các chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 10:2008/BTNMT). Riêng tại khu vực nuôi trồng thủy sản, chỉ tiêu COD ở cả 6 vị trí quan trắc đều vượt quy chuẩn ở từ 1- 1,6 lần. Nồng độ Ch́ (Pb) ở cả 3 vị trí quan trắc thuộc khu vực băi tắm cũng vượt quy chuẩn cho phép từ 1 – 1,2 lần và hàm lượng dầu tổng đều không đạt quy chuẩn ở cả 9 vị trí quan trắc thuộc 2 khu vực nuôi trồng thủy sản và băi tắm.  

-         Hầu hết các chỉ tiêu kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, As, và Hg) trong nước biển ven bờ đều đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 10:2008/BTNMT). Không phát hiện hàm lượng thuốc trừ sâu hữu cơ ở tất cả 9 vị trí quan trắc thuộc 2 khu vực nuôi trồng thủy sản và băi tắm trong các mẫu phân tích nước biển ven bờ và trầm tích đáy.

   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Lịch trực tiếp công dân của lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 11
T́nh h́nh kinh tế xă hội 9 tháng đầu năm 2017
Lịch trực tiếp công dân của lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 10
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt@hepa.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.